Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Kalendarz roku szkolnego

 • Autor: Renata Święciak - Ruda
 • Data publikacji: 28 stycznia 2020
 • Godzina publikacji: 19:35
 • Kategoria: Menu przedmiotowe

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Licealno-Sportowym 

 • Szkoły Mistrzostwa Sportowego
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim

1. Zajęcia lekcyjne trwają od 1.IX.2018 r. do 26.VI.2020 r.

2. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24.IV.2020 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna: 23.XII.2019 r. - 1.I.2020 r.

4. Ferie zimowe 13-26.I 2020 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 09-14 .IV.2020 r.

6. Ferie letnie od 27.VI – 31.VIII.2020 r.

7. Bursa pracuje we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych i letnich.

8. Terminy dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów:

a) I okres: od 02.IX.2019 r. – 13.I.2020 r.

II okres: od 14.I.2020 r. – 26.VI.2020 r.; w klasach III do 24.IV.2020 r.

b) 5.XI.2019 r. -  analiza śródokresowa wyników nauczania i wychowania

c) 08.I.2020 r. – zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze r.szk.2019/20

d) 21.IV.2020 r. – decyzja Rady Pedagogicznej dotycząca ukończenia szkoły średniej przez uczniów klas III

e) 21.IV.2020 r. - analiza sródokresowa w klasach I i II

f) 23.VI.2020 r. - klasyfikacja i decyzja o promocji uczniów klas I-II.

9. Wystawianie ocen przez nauczycieli – zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Oceniania na rok szkolny 2019/2020 na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (w tym poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach):

 •  do 02.I.2020 r. – I półrocze kl. I, II, III
 •  do 14.IV.2020 r. – kl. III
 •  do 16.VI.2020 r. – kl. I, II

10. O przewidywanym dla uczniów okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) tj:

 •  do 08.XII.2019 r. – I półrocze kl. I, II, III
 •  do 21.III.2020 r. – kl. III
 •  do 23.V.2020 r.  – kl. I, II.

Informacje dla rodziców przekazuje zbiorczo wychowawca klasy (z uwzględnieniem informacji nauczycieli przedmiotów).

11. Egzaminy maturalny w 2020 r.

Część pisemna: 4 - 21 maja 2020 r.

Część ustna: 4 - 22 maja 2020 r.

12. Terminarz spotkań z rodzicami (wywiadówek w roku szkolnym 2019/20) :

 • 10.IX.2019 r. - m.in. wybór klasowych Rad Rodziców
 • 05.XI.2019 r. – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów
 • 08.I.2020 r. – wyniki nauczania i wychowania za I półrocze 2018/19
 • 10.III.2020 r. – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów
 • 21.IV.2020 r. – informacje dotyczące postępów w nauce i ewentualnych zagrożeń niepromowaniem do klasy programowo wyższej, wyniki ukończenia szkoły kl. III
 • 19.V.2020 r. – zebranie wychowawców i rodziców uczniów zagrożonych niepromowaniem w roku szkolnym 2019/2020. 
 • O sposobie powiadamiania rodziców decyduje wychowawca klasy.

Dniami wolnymi będą :

31.X.2019r.;  02.XI.2020r.;  03.I.2020r.;  4.5.6.8.V.2020r.;  12.VI.2020r.


Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2020-02-03 11:45:24 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-02-03 10:17:08 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-01-28 19:35:40 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-01-28 19:35:35 Renata Święciak - Ruda Pierwsza publikacja