Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Statut szkoły

 • Autor: Renata Święciak - Ruda
 • Data publikacji: 28 stycznia 2020
 • Godzina publikacji: 19:26
 • Kategoria: Menu podmiotowe


Statut  

Wrzesień 2019

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,  klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami);
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 r. poz. 502);
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 r. poz. 487); 5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 373).

Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2020-02-13 10:39:11 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-02-13 10:35:40 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-02-13 10:35:17 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-02-13 10:20:49 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-01-28 19:26:25 Renata Święciak - Ruda Pierwsza publikacja